Perşembe, Haziran 14, 2012

hep bi*
Güneş hep bi ağızdan
Oksijen hep bi ağızdan
Desenler hep bi ağızdan
Uyanan duyular hep bi ağızdan;
Peggy Lee-It's a good day